تمدید پروانه سال 1399 تا پایان سال 1401

استعلام مفاصا حساب استثنائاً امسال باتوجه به شیوع کرونا انجام نخواهد شد تمدید پروانه ها دو ساله می باشد . اقدام کننده: رویا صیدیمرادی


نحوه تمدید انلاین
باسلام واحترام
در خصوص هشدار سامانه مبنی بر :
 "تاریخ تمدید پروانه نمی تواند از تاریخ پرداخت هزینه تمدید بیشتر باشد"
ابتدا کارشناس می بایست پرداخت را انجام دهد و سپس به کانون و مرکز اعلام نمایند تا بروزرسانی تاریخ پایان اعتبار پروانه را مطابق پرداخت انجام شده ، اعمال فرمایید.

روش :
ورود / دفاتر یا سامانه کارشناسان
اطلاعات کارشناس بررسی شود.
پرداخت به دو طریق انجام میشود یا بازه زمانی تعداد سال انتخاب و یا تاریخ موردنظر را دستی تایپ نمایند سپس کلید : محاسبه هزینه و پرداخت و اخذ شماره دریافت وجه .
نکته بسیار مهم
لطفا هر کارشناسی که پرداخت را انجام میدهد حتما رسید و اطلاعات پرداختی را در دسترس داشته باشند تا در صورت نیاز اخذ گردد.
پیوست ها ملاحظه گردد.