فرم افزایش صلاحیت کارشناسان- تمامی گروه ها

افزایش صلاحیت گروه های راه و ساختمان و کشاورزی در کانون کردستان و سایر رشته ها به شورای عالی ارسال خواهد شد. / ضمنا مدارک جهت اخذ صلاحیت به شورای عالی : کپی صفحات نوشته شده پروانه، کپی 3-5 مورد کارشناسی انجام گرفته (با مهرو امضاء) ، کپی دوره های مرتبط با صلاحیت درخواستی و تکمیل فرم پیوست . مطالعه پیش نیاز و آماده نمودن مدارک لازم در چارت می باشد (لینک چارت در پایین تصویر پوست می باشد)


***فــــــــــــــــــرم افـــــــــزایــــــش صـــلــاحیـــــــــــــــــــــــــــــــت

 (روی فرم بالا ^^^ کلیک کنید)

لطفا جدول رشته خود را در لینک زیر دانلود نموده و با مطالعه کامل شرایط اخذ صلاحیت مورد نظر ، مدارک لازم را جمع بندی و به کانون ارسال نمائید.

http://www.kurdkanoon.ir/Page/Show?key=SkillTable