تبریک انتصاب عضو محترم هیئت مدیره کانون و هیئت رئیسه گروه راه و ساختمان جناب آقای مهندس قدرت الله سیف پناهی به عنوان شهردار قروه