لیست کارشناسان


نام
نام خانوادگی
گروه
رشته

نتیجه جستجو : 9 نفر
...

یداله احمدی

رشته : امور آموزشی

...

محمدصالح ملکی

رشته : امور آموزشی

...

افشین کرمیان

رشته : زبانهای خارجی

...

اسماعیل دلیری

رشته : امور گمرکی

...

لیلا زهتابی

رشته : ثبت شرکتها، علائم تجاری و اخترعات

...

سیده فاطمه صادری

رشته : کتاب و کتابداری

...

مژده نجائی

رشته : ثبت شرکتها، علائم تجاری و اخترعات

...

جلال مرادی

رشته : امور اداری و استخدامی

...

سهیل رأفت

رشته : امور گمرکی