جدول عناوین صلاحیت های کارشناسی


گروه ۱ـ منابع آب و معادن
الف: رشته معادندانلود
ب: رشته مواد (شامل: فلزات-سرامیک-کامپوزیت)دانلود
پ: رشته مهندسی آبدانلود
گروه ۲ ـ ارزشیابی اموال منقول
الف: رشته آثار هنری و اشیاء نفیسهدانلود
ب: رشته اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطیدانلود
پ: رشته ساعت و جواهراتدانلود
ت: رشته فرشدانلود
ث: رشته لوازم خانگی و اداریدانلود
گروه ۳ ـ امور پزشکی دارویی و غذایی
الف: رشته پزشکیدانلود
ب: رشته داروسازی و سم شناسیدانلود
پ: رشته مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آندانلود
گروه ۴ ـ امور مالی
الف: رشته آماردانلود
ب: رشته امور بازرگانیدانلود
پ: رشته بیمهدانلود
ت: رشته تعیین نفقهدانلود
ث: رشته حسابداری و حسابرسیدانلود
ج: رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباریدانلود
گروه ۵ ـ امور وسایط نقلیه
الف: رشته امور حمل و نقل (ترابری)دانلود
ب: رشته امور وسایط نقلیه دریایی و غواصیدانلود
پ: رشته امور وسایط نقلیه ریلیدانلود
ت: رشته امور وسایط نقلیه موتوری‌زمینیدانلود
ث: رشته امور وسایط نقلیه هواییدانلود
گروه ۶ ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداری
الف: رشته ابنیه و آثار باستانیدانلود
ب: رشته امور ثبتیدانلود
پ: رشته برنامه‌ ریزی شهریدانلود
ت: رشته راه و ساختماندانلود
ث: رشته معماری داخلی و تزئیناتدانلود
ج: رشته مهندسی ترافیک دانلود
چ: رشته مهندسی محیط زیستدانلود
ح: رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانیدانلود
گروه ۷ ـ صنعت و فن
الف: رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیاییدانلود
ب: رشته امور انرژی هسته‌ایدانلود
پ: رشته برق، الکترونیک و مخابراتدانلود
ت: رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجاتدانلود
ث: رشته تأسیسات ساختمانیدانلود
ج: رشته کامپیوتر(رایانه) و فناوری اطلاعاتدانلود
چ: رشته صنایع گاز و گازرسانیدانلود
ح: رشته صنایع نفتدانلود
خ: رشته مهندسی پزشکی ـ لوازم و تجهیزات پزشکیدانلود
د: رشته مهندسی هوافضادانلود
ذ: رشته نساجی و رنگرزیدانلود
گروه ۸ ـ فنون هنری
الف: رشته امور ورزشیدانلود
ب: رشته تألیفاتدانلود
پ: رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشیدانلود
ت: رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشتدانلود
ث: رشته تمبردانلود
ج: رشته چاپ و چاپخانهدانلود
چ: رشته شعر و سروددانلود
ح: رشته صنایع دستیدانلود
خ: رشته طراحی و گرافیکدانلود
د: رشته فیلم و عکاسیدانلود
ذ: رشته موسیقیدانلود
گروه ۹ ـ کشاورزی و منابع طبیعی
الف: رشته آبزیان و شیلاتدانلود
ب: رشته دامپروری و دامپزشکیدانلود
پ: رشته صنایع چوبدانلود
ت: رشته کشاورزی و منابع طبیعیدانلود
ث: رشته گیاه پزشکیدانلود
ج: رشته محصولات دامی (پوست و چرم ـ سالامبور و روده)دانلود
چ: رشته محیط زیست طبیعی دانلود
گروه ۱۰ ـ خدمات اداری و عمومی
الف: رشته امور آموزشی دانلود
ب: رشته امور اداری و استخدامیدانلود
پ: رشته امور خبرنگاری‌و‌روزنامه‌نگاریدانلود
ت: رشته امور گمرکیدانلود
ث: رشته ایرانگردی و جهانگردیدانلود
ج: رشته ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعاتدانلود
چ: رشته زبانهای خارجیدانلود
ح: رشته کتاب و کتابداریدانلود
گروه ۱۱ ـ ایمنی و حوادث
الف: رشته امور آتش‌سوزی و آتش‌ نشانیدانلود
ب: رشته امور اسلحه و مهماتدانلود
پ: رشته امنیت عمومیدانلود
ت: رشته حوادث ناشی از کاردانلود
ث: رشته مواد محترقه منفجره (ناریه)دانلود
گروه ۱۲ ـ بیو و نانو تکنولوژی
الف: بیو تکنولوژی ( انسانی )دانلود