اطلاعیه بارگذاری مدارک در سامانۀ آزمون شورای عالی برای معرفی شدگان مرحلۀ اول آزمون سال ۱۴۰۲

به اطلاع متقاضیان معرفی شده برای ادامۀ مراحل آزمون سال 1402 می‌رساند از روز شنبه مورخ 1403/03/05 مطابق با تاریخ های مندرج در جدول پیوست مهلت دارند تا مدارک شناسائی ، تحصیلی و سوابق کاری خود را برای بررسی و تطبیق توسط شورای عالی، با شرایط و ضوابط دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام بارگذاری نمایند.


سایت شورای عالی -آزمون