آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در استان کردستان

آزمون کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 15 دی ماه سال جاری در دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان واقع در بلوار خانقاه بالاتر از بیمارستان تامین اجتماعی در سه ساختمان اختصاص داده شده با حضور نمایندگان هیئت مدیره کانون و ریاست محترم دانشگاه کردستان جناب آقای دکتر حامد قادرزاده برگزار شد . چنانچه به آزمون کارشناسان رسمی دادگستری اعتراضی دارید میتوانید از طریق لینک ذیل اقدام فرمائید.


اعتراض به آزمون