نحوه ارسال گزارش کارشناسی در سامانه ثنا

کارشناسان جدیدالورود جهت ارسال گزارش کارشناسی های ارجاع شده از طریق دادگستری بایستی از طریق سامانه ثنا به شعبه مربوطه ارسال نمائید، لذا ضروریست فایل ذیل را بطور کامل رویت فرمائید تا با نحوه ارسال گزارش از طریق سامانه آشنا شوید . اقدام کننده : رویا صیدیمرادی


 جهت دریافت فایل pdf و مطالعه آن روی لینک ذیل کلیک فرمائید تا دانلود شود:

نحوه ارسال گزارش