مراسم تحلیف اسفند 99

مراسم تحلیف 45 نفر از کارآموزان کانون در دادگستری کل با حضور حجت السلام و المسلمین سید حسین حسینی ریاست محترم دادگستری کل استان کردستان جناب آقای دکتر رشیدی معاونت محترم قضائی رئیس کل و معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان و همچنین اعضاء محترم هیئت مدیره کانون برگزار و جمع کارشناسان استان به 417 نفر رسید اقدام کننده: رویا صیدیمرادی