برنامه دوره آموزشی تخصصی چهار رشته -کارآموزان گروه دو

برنامه دوره های آموزشی ویژه کارآموزان 2- آزمون 1395


برگزاری دوره های آموزشی در چهار رشته از 21 الی 26 دی ماه 

این دوره برای کارآموزان 2 (که بایستی دوره تخصصی را بگذرانند) می باشد. 

کاراموزانی که هزینه 500 هزار تومان را واریز نکرده اند بایستی قبل از شروع کلاس هزینه ها را واریز نمایند. رشته تعیین نفقه راه و ساختمانکشاورزی و منابع طبیعی برق، الکترونیک و مخابرات