پرسشنامه آزمون 1400


پرسشنامه -فرم شماره 2

جهت دریافت پرسشنامه روی کلمه بالا  کلیک نمائید .

مدارک لازم :

1. تصویر کارنامه قبولی از سایت سازمان سنجش

2. تصویر تمام صفحات شناسنامه (برابر با اصل شده در دفترخانه رسمی ) 

3. دو طرف کارت ملی (برابر اصل شده در دفترخانه رسمی ) 

4. تصویر کارت پایان خدمت (برابر اصل شده در دفترخانه رسمی ) 

5. مدارک تحصیلی (مدارکی که با آن در آزمون ثبت نام کرده اید)- برابر اصل

6. سوابق تجربی و کاری خود (با سربرگ شرکت، مشخص نمودن تاریخ دقیق شروع و پایان و مشخص نمودن نوع شغل)

7. تکمیل نمودن فرم پرسشنامه بالا با امضاء و اثر انگشت از تغییر فرم جدا خودداری فرمائید. 

 

نکات مهم :

1) تمامی مدارک در دفترخانه رسمی برابر اصل شده باشد.

2) سایز برگه ها A4 بوده و از گرفتن کپی روی برگه های کوچک و A5  خودداری نمائید.

مدارک را در پوشه دکمه دار و نهایتا تا روز 15 تیر ماه تحویل کانون استان فرمائید.