تمدید پروانه و ابطال تمبر دادگستری


جهت پرداخت روی لینک ذیل کلیک نمائید:

http://www.adliran.ir

روش پرداخت هزینه ابطال تمبر دادگستری 

فایل پی دی اف را مطالعه و سپس طبق روش توضیح داده شده دو یا سه سال را پرداخت نمائید. ضمناً در صورت بسته شدن صفحه مجددا وارد شده گزینه سبز رنگ "هزینه تمدید را پرداخت کرده ام" را کلیک نموده و سپس با شماره 08733562516 داخلی 4 خانم صیدیمرادی جهت چک شدن پرداختی تماس فرمائید.