شرایط تکمیل پرونده - کمیسیون ماده 13 آزمون 1400 مصاحبه عقیدتی

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده و انجام گزینش از 11 الی 18 مهرماه ساعت 8 تا 12 در دفتر کانون انجام پذیرد.


جهت دانلود   فرم ۱۳ برگی کلیک نمائید 

فرم تعهدنامه را میتوانید دقیقا با این متن در دفاتر تنظیم و با مهر و امضاء اصل آن را همراه مدارک تحویل نمائید . (روی کلمه تعهدنامه کلیک کنید)