ثبت نام گروه کوهنوردی -صعود به علم کوه

حرکت روز چهارشنبه شب راس ساعت 24 مورخ 1402/05/25 به مدت سه روز از مسیر حصار چال به سمت علم کوه با 4850 متر ارتفاع