افتتاح کارگاه تخصصی عکس های هوایی در محل کانون کارشناسان

مراسم در تاریخ 1400/04/23 با حضور جناب آقای اکبری ریاست محترم دادگستری شهید بهشتی شهرستان سنندج آقای کیوان محمودی ریاست محترم شعبه هفتم حقوقی سنندج آقای عادل مهی معاونت املاک اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان آقای امیر عمیدی حقوقی و املاک شهرداری سنندج آقایان مهندسین عادل لطفی، آزاد ایران پناه روابط عمومی کانون آقای مهندس احمد محمدزاده آقای مهندس کیومرث زندی متصدی کارگاه و اعضاء محترم هئت مدیره کانون برگزار شد .