فیلم آموزشی نحوۀ رأی‌دهی توسط سامانۀ انتخابات شورای‌عالی

انتخابات هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری روز 27 آبان 1401 از ساعت 8 الی 18 به صورت آنلاین برگزار می گردد. لینک اطلاع رسانی متعاقبا از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.