مدارک افزایش صلاحیت

فرم افزایش صلاحیت تمامی رشته ها به صورت فایل ورد (جهت تایپ) + فایل PDF و تصویر جهت چاپ اقدام کننده: صیدیمرادی


مدارک لازم جهت افزایش صلاحیت: 

رشته راه و ساختمان:

 ⬇⬇⬇فرم افزایش صلاحیت را دانلود فرمائید ⬇⬇⬇

نسخه چاپی گروه ساختمان

فرم جهت تایپ-گروه ساختمان

رشته کشاورزی و منابع طبیعی و حسابداری و حسابرسی  :

1)تکمیل فرم  و مهرو امضاء

2) مطالعه شرایط صلاحیت درخواستی و ارائه مدارک پیش نیاز در جدول صلاحیت ها  (جهت مطالعه جدول عناوینن صلاحیت ها روی لینک ذیل کلیک فرمائید)

عناوین صلاحیت ها -تمامی رشته ها

 ⬇⬇⬇فرم افزایش صلاحیت را دانلود فرمائید ⬇⬇⬇

جهت تایپ فرم افزایش صلاحیت کلیک فرمائید

PDF فرم افزایش صلاحیت جهت چاپ کلیک فرمائید

 

مدارک افزایش صلاحیتسایر رشته ها امور ثبتی، نقشه برداری، تاسیسات ساختمانی، کامپیوتر، نفقه، لوازم خانگی و اداری و ... که به کانون شهرهای اطراف یا شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری جهت بررسی ارسال می شود شامل: (فرم کانون اصل برگه و سایر برگه ها بصورت اسکن در یک فایل pdf تحویل داده شود)

 

1) تکمیل فرم کانون (بصورت فیزیکی- اصل برگه)

2) کپی تمام صفحات نوشته شده پروانه + آخرین تمدید (اسکن شده در فایل pdf)

3) سوابق تجربی (اسکن+pdf)

4) سوابق آموزشی  (اسکن+pdf)

5) سوابق کاری (اسکن+pdf)

6) سه نمونه کارشناسی با مهر و امضاء متقاضی (هیئتی یا منفرد فرقی ندارد ) (اسکن+pdf)

موارد فوق همگی اسکن شده در یک فایل اسکن شده + اصل فرم درخواست با مهرو امضاء تحویل خانم صیدیمرادی گردد.

7) جهت مطالعه صلاحیت ها روی لینک ذیل کلیک کرده و تمامی مدارک درج در پیش نیاز را آماده و همراه مدارک تحویل نمائید:

عناوین صلاحیت ها -تمامی رشته ها

⬇⬇⬇ فرم افزایش صلاحیت را دانلود فرمائید ⬇⬇⬇

فایل جهت تایپ فرم افزایش صلاحیت (کلیک فرمائید)

pdf جهت چاپ فرم افزایش صلاحیت کلیک فرمائید