پیشنهادات معاملات مالی

کارشناسان محترم گروه حسابداری و حسابرسی باتوجه به بازنگری نظام نامه مالی و معاملاتی، توسط شورای عالی، خواهشمنداست هرگونه پیشنهاد در راستای اصلاح نظام نامه را لغایت یک هفته آینده (کتباً و بصورت تایپ شده) به کانون منعکس فرمائید.باتشکر


لینک معاملات مالی : 

http://kkrdg.ir/pages/content/93/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C