انتخابات هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری

انتخابات ارکان کانون روز جمعه 27 آبان 1401 راس ساعت 8 الی 18 به صورت آنلاین برگزار می گردد .


انتخابات هیئت مدیره کانون روز جمعه 27 آبان 1401 راس ساعت 8 الی 18 به صورت آنلاین از طریق سایتی که متعاقبا اعلام خواهد شد، برگزار می گردد .