نظام نامه نحوه اعطای صلاحیت های کارشناسی

نظام نامه نحوه اعطای صلاحیت های کارشناسی


بدینوسیله به اطلاع می رساند آن دسته از کارشناسانی که واجد شرایط دریافت صلاحیت جدید می باشند، می توانند با مراجعه به پورتال کانون کارشناسان ( portal.kkrdi.ir ) و رعایت پیش نیازهای جداول صلاحیت های مصوب شورای عالی کارشناسان، درخواست خود را ثبت نمایند تا جهت بررسی و اعلام نظر به کمسیون مربوطه ارجاع گردد