دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی


کارشناسان محترم رسمی دادگستری عضو کانون
با سلام
احتراماً به پیوست تصویر "دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی" مصوب شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که از مورخ 99/05/01 لازم الاجراست جهت اطلاع و عمل به مفاد آن ابلاغ می‏ گردد.

دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی