مجمع عمومی تعاونی مسکن کانون

عضو محترم تعاونی مسکن کانون باسلام جهت به حدنصاب رسیدن مجمع و همچنین تعیین تکلیف وضعیت سرمایه گذاری اعضاء محترم و پاسخگویی به سوالات خواهشمند است فردا 18 تیرماه راس ساعت 17 در هنرستان موسیقی زنده یاد نوید ایزدی واقع در میدان ظفریه حضور بهم رسانید. هیئت مدیره کانون کارشناسان


جهت دریافت وکالتنامه روی کلمه ذیل کلیک فرمائید.

وکالتنامه