جلسه اعضاء هیئت مدیره کانون با ریاست محترم دادگستری شهرستان کامیاران