صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه مجمع عمومی عادی سالانه- نوبت دوم- حضوری

اقدام کننده: رویا صیدیمرادی


جهت دریافت صورت های مالی روی کلمه آبی رنگ کلیک نمائید.


صورتهای مالی بصورت چاپ شده در جلسه مجمع به حضار تحویل میگردد.