تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری مصوبه ۱۴۰۲ قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی شورای عالی، مهندس دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کرد تعرفه دستمزد کارشناسی ابلاغ گردید. ایشان بیان نمودند بر اساس ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یکبار قابل تجدیدنظر می باشد که در همین راستا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ تعرفه دستمزد به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و مرکز کارشناسان تقدیم رئیس محترم قوه قضائیه گردید که پس از بررسی های کارشناسی مشترک توسط قوه قضائیه، شورای عالی و مرکز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسید و ابلاغ گردید. ایشان ضمن تشکر از مسئولین محترم قوه خصوصاً ریاست محترم قوه در خصوص ابلاغ تعرفه اعلام نمودند که گرچه تعرفه ابلاغی بر اساس خواسته های جامعه کارشناسی نمی باشد ولی با توجه به موافقت ریاست محترم قوه در دیدار اعضای شورای عالی با معظم له و تجربه کسب شده سعی خواهد شد که در دوره های بعدی تعرفه در زمان مقرر ( دو سال ) ابلاغ تا کاستیها جبران شود.


جهت دانلود روی کلمه فایل تعرفه کلیک نمائید. 

برنامه اکسل محاسبه دستمزد (ماده11) اکسل ماده 11